PUZZLIÁDA V ve třídě Sluníček.

V pátek 29.3. se v rámci týdenního tématu, které mělo ve své náplni Večerníčkovy pohádky, ve třídě Sluníček naplno rozběhla PUZZLIÁDA neboli dovednostní zkouška ve skládání puzzlíků různých velikostí.

Děti vytvořily dvojice a potom se pustily do trpělivého hledání a
skládání obrázků z drobných tvarů, které čekaly na své správné zařazení
do mozaiky výjevů ze světa pohádek, které všichni známe z oblíbených
Večerníčkových pohádkových lístečků. Děti soustředěně skládaly dílek po
dílku a měly radost z toho, když náročné dílo ukončily a vítězně zvedly
ruce na znamení, že už jsou se svou prací hotovi. Nesoutěžilo se na čas,
úkolem všech bylo v klidu a s rozvahou poskládat obrázek dle barevné
předlohy. Někdo měl práci náročnější, někdo lehčí, ale všichni ji
nakonec zvládly dokončit a výsledky své práce s hrdostí a s pomocí
učitelky odnesly do šatny, aby se pochlubily rodičům. Za své snažení
byli všichni odměněni Diplomem a malou sladkou dobrůtkou.