Besídky pro maminky.

Všechny maminky měly v květnu svátek. Také děti z mateřské školy si pro ně spolu se svými učitelkami připravily pěkný program sestavený z básniček, písniček, tanečků a nechyběla také známá pohádka „O Budulínkovi“, kterou nacvičily nejstarší děti ve třídě Sluníček.

Besídky se konaly v jednotlivých třídách mateřské školy. Přišly nejenom
maminky, ale také tatínkové, babičky, dědečky a ostatní příbuzenstvo.
Závěr jednotlivých programů ve všech třídách byl stejný. Maminky dostaly
od svých dětí vlastnoručně zasazenou kytičku se zápichem, která je dle
jejich reakcí moc potěšila a sem tam ukápla i slzička dojetí. Věříme, že
všichni, kteří se besídky zúčastnili, prožili spolu s námi příjemné
odpoledne a pobavili se u programu, který jsme pro ně s láskou
připravili.