Návštěva u hasičů.

Ve středu 18.9.2019 jsme s dětmi navštívili hasičskou zbrojnici v rámci dne otevřených dveří. Ujal se nás pan Milan Žák, který dětem pověděl mnoho zajímavých informací o práci hasičů, seznámil je s hasičskými auty a pustil jim sirénu.

Děti si mohly prohlédnout interiéry těchto aut a vyzkoušet si, jak se v
nich sedí. Pan Šnajdr ukázal dětem stará kola, na kterých v dávných
dobách jezdili hasiči k požárům, ukázal nám šatnu hasičů s celým
vybavením, oblečení, boty a helmy, které se používají při výjezdu k
požáru. Nakonec děti navštívily také první patro hasičské zbrojnice, kde
jsou uloženy staré prapory a helmy,  malé repliky hasičských aut a také
kroniky hasičského spolku. Děti dostaly na rozloučenou něco dobrého na
zub a spokojeni, plni nových zážitku odcházely zpět do mateřské školy.