Mikuláš, čert a anděl v mateřské škole.

5.prosince navštívili naši mateřskou školu Mikuláš, čert a anděl. Už od rána byly děti natěšené, i trochu ustrašené, hlavně malí zlobilkové tušili, že by mohli od Mikuláše dostat pokárání a čertík by jim mohl zahrozit svou metličkou.

Všechny přišly do školky převlečení za čertíky a andílky a netrpělivě
jsme očekávali ohlášenou návštěvu. Ta brzy dorazila. Majestátný Mikuláš
všechny pozdravil, ptal se dětí, jak se jim daří a zdalipak někdo doma
nebo ve školce zlobí. Několik dětí se dokonce dobrovolně přihlásilo, ale
vzápětí slibovalo, že se určitě do příště polepší. Mikuláš vytáhl svou
knihu hříchů a zkontroloval seznam všech  hříšníků, zdali mu někdo
nechybí. Anděl stál u dveří, na všechny děti se příjemně usmívala  a
kolem něj netrpělivě  hudroval párek čertíků, který dal dětem uhlím
pekelné znamení na tvář.  S naši milou návštěvou jsme se rozloučili
písničkami a básničkami a za odměnu děti dostaly Mikulášský balíček s
hračkou a drobnými sladkostmi. Den pokračoval dál čertím a andílkovským
rejem. Děti tančily a společně si hrály.