INFORMACE PRO RODIČE – Potvrzení o zaplacení školného za rok 2019

Zákon č.586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění, umožňuje rodičům uplatnit slevu na dani ve výši poplatků za školné dítěte v MŠ zaplacených v kalendářním roce 2019.
Zákonní zástupci dětí, kteří budou slevu uplatňovat, vyplní přiložený formulář (v šatnách MŠ, od 14.1.2020 taktéž k vytištění na webu MŠ v sekci Dokumenty), předají ho paní učitelce Janě Řezníčkové (třída Hvězdiček) k doplnění celkové částky.

Potvrzení se bude vydávat od středy 15. ledna 2020.

Potvrzení přiložíte k daňovému přiznání nebo jí odnesete do mzdové
účtárny zaměstnavatele, jestliže zpracovává daňové přiznání za Vás.

Zarok 2019 může poplatník požadovat slevu na „školkovném“ maximálně do výše 13 350,- Kč za každé vyživované dítě. Popisovanou slevu může uplatňovat vždy jen jeden z rodičů a musí s dítětem sdílet společnou domácnost.