Tříkrálové putování v Mateřské škole.

Je leden a do mateřské školy zavítali Tři králové. Malí, ale šikovní, v bílých pláštích, s korunou na hlavě s  písmeny K, B, M, s Ježíškem v postýlce a s dary v rukou. Tak se objevily nejmenší děti ze třídy Berušek u svých kamarádů ve Hvězdičkách a ve Sluníčkách.

Přišli s písničkou My Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví,
vinšuujem vám… Všichni jsme je společně přivítali a pozorně
poslouchali příběh Tří králů, se kterým nás seznámila paní učitelka
Růženka ze třídy Berušek. Už ráno dětem povídala o putování Tří králů
za Ježíškem a o tom, co se přihodilo v městě Betlémě. Zmínila se i o
zlém králi Herodesovi, který neměl rád děti a prozradila nám, že Tři
králové nesli jako dary zlato, kadidlo a myrhu. Dokonce jsme si přímo k
ní mohli i přivonět, je jí několik druhů a stále se používá ve farmacii a
parfumerii. Děti tento příběh poslouchaly se zatajeným dechem. Putování
Tří králů a jejich družiny pokračovalo ještě do třídy Hvězdiček a do
základní školy Tlumačov. Všude při své návštěvě všem popřály štěstí,
zdraví a dlouhá léta.