Vánoční koledování.

Každým rokem vždy před svátky vánočními se skupina dětí, jako zástupci naší mateřské školy účastní koledování. Společně s paní učitelkou navštíví základní školu,školní jídelnu, družinu, Domov dětí a mládeže, obecní úřad, školní jídelnu, místní lékárnu a Kulturní a informační středisko Tlumačov.

Koledníci vinšují šťastné a veselé Vánoce a úspěšný nový rok. Na oplátku
k nám do mateřské školy přišly také děti z prvního stupně ZŠ s krásnými
koledami a vlastnoručně napečenými perníčky. Toto koledování se stalo
tradicí a podporuje naši spolupráci a velmi dobré vztahy se základní
školou v Tlumačově a s ostatními institucemi v obci.
Skupina našich nejstarších dětí se podílí také na každoročním programu na rozsvěcení vánočního stromu na náměstíčku v Tlumačově. Krátkým programem přispívá k nádherné atmosféře přicházejích vánočních svátků a prezentuje naši mateřskou školu na veřejnosti.
Několik let po sobě chodí děti ze třídy Sluníček do KIS Tlumačov, kde probíhá každoroční pravidelné setkání obyvatel domu s pečovatelskou péčí v Tlumačově s jejich rodinnými příslušníky a zaměstnanci pečovatelské služby. Nejinak tomu bylo i letos. Děti se prezentovaly programem, který byl připravený na vánoční besídku v MŠ a sklidili za něj velký potlesk a pochvalu.