Informace k úplatě za předškolní vzdělávání za měsíc květen a červen.

Vážení rodiče,

obnovení provozu mateřské školy po dohodě se zřizovatelem je stanoveno na pondělí  25.5.2020. Po otevření školy jsou rodiče opět povinni platit úplatu za předškolní vzdělávání (dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Děti, které z rozhodnutí zákonných zástupců nebudou mateřskou školu navštěvovat až do konce měsíce června, mohou požádat o snížení úplaty za předškolní vzdělávání prostřednictvím formuláře Žádost o snížení úplaty, který je dostupný na webu MŠ v sekci dokumenty. Pokud nemáte možnost si tento formulář vytisknout, je možné si ho vyzvednout v mateřské škole (vstupní chodba do MŠ – na okenním parapetu), vyplnit ho a předat do MŠ po obnovení provozu a současně provést platbu za jednotlivé měsíce, pokud platíte úhradu v hotovosti. Rodiče dětí, které nebudou navštěvovat školu v květnu ani v červnu a platí školné hotově, mohou provést po domluvě s učitelkou tuto platbu mimo prostory MŠ, ve vstupní chodbě.

Stanovená úplata na měsíc květen ( 25.5.-29.5.2020):

  • – Pro děti chodící do MŠ       =  130,- Kč
  •         Pro děti nechodící do MŠ   =   65,- Kč

Stanovená úplata na měsíc červen:

  • – Pro děti chodící do MŠ       =  500,- Kč
  • – Pro děti nechodící do MŠ  =   250,- Kč

Přeplatky za úplatu za měsíc březen ( placené v hotovostně), kdy byla MŠ od 18.3. uzavřena, budou vráceny rodičům po otevření mateřské školy, přeplatky za školné za měsíc březen i duben (placené bankovním převodem), byly už zákonným zástupcům vráceny zpět na účet.

                                                                        Děkujeme, Hana Janoštíková