Informace o výši úplaty přes prázdninové měsíce

V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy, které je v kalendářním měsíci delší než 5 vyučovacích dnů, se úplata stanovená plátci za uvedený měsíc krátí v poměru odpovídajícími počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci. ( Vyhláška o předškolním vzdělávání č.14/2005 S. ve znění platných předpisů ). Zákonným zástupcům dítěte, které nebude docházet v prázdninové měsíce do mateřské školy, bude na základě žádosti snížena částka úplaty stanovená na měsíc červenec a srpen o 50% . ( Směrnice o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání).

Ředitelka školy tak využívá  své možnosti dle § 123 odst. 4, školského zákona

č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti zákonného zástupce dítěte snížit částku za úplatu pro děti, které nebudou chodit do MŠ ani jeden den v daném měsíci . Povinnost hradit úplatu má zákonný zástupce  v plně určené výši  i v případě, že dítě do MŠ nebude v tuto dobu docházet vůbec. Je to stejné jako kterýkoliv jiný měsíc ve školním roce.   

ŽÁDOSTI  VYPLŇUJTE  POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE DĚTI NEBUDOU CHODIT V ČERVENCI NEBO V SRPNU NEBO OBA DVA MĚSÍCE DO MŠ !!!

Žádosti o snížení úplaty na prázdninové měsíce najdete na webu MŠ v sekci „Dokumenty“ nebo v tištěné podobě na chodbě před vstupem do MŠ a na šatně Berušek.

Vyplněné žádosti odevzdejte, prosím, ve svých třídách do konce měsíce června 2020.

Výše úplaty stanovená na prázdninové měsíce :

Za měsíc červenec :    160,-  Kč  ( pro děti chodící do MŠ )

                                        80,- Kč  ( pro děti nechodící do MŠ )

Za měsíc srpen :         380,-  Kč  ( pro děti chodící do MŠ )

                                     190,-  Kč  ( pro děti nechodící do MŠ )

 Upozornění pro rodiče :

Nezapomeňte si, prosím, zrušit trvalý příkaz k úhradě úplaty na prázdninové měsíce!

Úplatu za měsíc červenec uhraďte, prosím, do 10.7.2020 v hotovosti v MŠ nebo jednorázovým příkazem v bance do 15.7 2020. Úhradu za měsíc srpen uhraďte, prosím, do 15.8.2020 v hotovosti v MŠ nebo jednorázovým příkazem v bance do stejného data.               

Děkujeme

                                                                                  Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov