SBĚR PAPÍRU

Mateřská škola v  Tlumačově pořádá ve spolupráci spolupráci se ZŠ Tlumačov sběr papíru

                                                                        od 16. – 18.6.2020

Místo konání : před hlavním vchodem do budovy ZŠ ( od fary) :

Časový rozpis :

Pondělí

Úterý            15.00 – 17.00

Středa          15.00 – 17.00

Čtvrtek         15.00 – 17.00

Pátek

Na základě hygienických opatření se nebude papír vážit. V průběhu dne je možné přivézt sběr kdykoliv a osobně uložit do kontejnéru. V čase uvedeném na plakátě budou k dispozici žáci ZŠ Tlumačov.  Finanční výtěžek za sběr bude rozdělený poměrnou částkou mezi základní a mateřskou školu.

Těšíme se, že se zapojíte i vy!