Netradiční rozloučení se školním rokem.

Čas běží jako splašený a než jsme se nadáli, přišel konec června a s ním tradiční rozloučení s našimi předškoláky. Tentokrát bez doprovodného programu, hostů, rodičů, sourozenců, zástupců základní školy, pohoštění, her a tance. Pravidla nastavená pro fungování mateřské školy jsou bohužel dána a nesmí se porušovat. Proto jsme zvolili jednoduchou formu rozloučení se školkou.

Vzhledem k tomu, že ani počet dětí ve třídě nebyl  kvůli epidemiologické situaci takový, na jaký jsme zvyklí, s odcházejícími školáky jsme se rozloučili v rámci třídy. Každý z nich dostal na památku šerpu s nápisem školy a třídy, opravdové vysvědčení se sluníčky, pamětní list a balíček pro předškoláka plný potřebných věcí do 1.třídy základní školy. Zazpívali jsme si naši sluníčkovou třídní písničku a popřáli  dětem úspěšné vykročení do nového školního roku, který snad proběhne už bez jakéhokoliv omezení. V normální situaci už bychom se těšili na závěrečné noční spaní v mateřské škole s návštěvou multikina, KFC a velkého parku ve Zlíně. Bohužel to zatím nejde, ale příští rok snad bude líp.
Krásné sluníčkové prázdniny!