Výše úplaty pro školní rok 2020/21

Stanovená úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/21 činí : 550,- Kč

Zdůvodnění – Vyhláška MŠMT č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoví výši základní částky úplaty za předškolní vzdělávání tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. ( viz. „Rozhodnutí ředitelky MŠ o výši úplaty“ + výpočet úplaty na školní rok 2020/21 – umístěno v dokumentech na webu MŠ).

Úplata je splatná do 15.dne stávajícího kalendářního měsíce  ( dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb ve znění pozdějších předpisů, § 6, odst.(7) ), pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. ( úplata se dle rozhodnutí rodičů hradí v hotovosti nebo přes účet na základě přiděleného variabilního symbolu a čísla účtu MŠ.) Pokud platíte školné přes účet, nastavte si, prosím, platební příkaz tak, aby peníze přišly na účet ve stanoveném termínu, ne později!!!                                       

                                                                                                       Děkujeme