KDYŽ VE ŠKOLCE SVÍTÍ "ZELENÁ"

Vážení rodiče,

1.9.2020 zahájíme společně s Vašimi dětmi nový školní rok. Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu onemocnění COVID-19 v České republice stanovuje ředitelka MŠ dle manuálu Ministerstva školství následující podmínky provozu se závaznými pravidly :

OBECNÉ INFORMACE  A PROVOZ ŠKOLY:

  • Od dětí se před prvním vstupem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Rodiče před vstupem do MŠ použijí u vchodu dezinfekci na ruce a zajistí, aby si dítě před vstupem do třídy v umývárně MŠ řádně umylo ruce mýdlem a vodou a osušilo se do svého textilního ručníku, jehož používání je opět povoleno. Ve třídě Berušek mytí rukou dětí zajistí třídní učitelky.
  • Zákonní zástupci a ostatní osoby vstupující do vnitřních prostor MŠ používají roušku, děti ji mít nemusí.
  • V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován jeden z rodičů, který je povinen si dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout. Prosíme rodiče, aby každé dítě mělo pro tento případ ve skříňce dvě čisté roušky, které použijí, pokud by tato situace nastala, až do zjištění zdrav. stavu nemocného.
  • Do MŠ může být přijato dítě jen zcela zdravé, bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená teplota, horečka (dětem budou opět pravidelně ráno měřeny teploty bezkontaktním teploměrem). Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit – ani dítě, ani osoba, která dítě přivádí a odvádí. Rodiče předají dítě učitelce u vstupu do třídy, nevcházejí do pobytových prostor MŠ.
  • U dětí, které trpí alergií, je nutné přinést potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu.
  • Po dobu výskytu onemocnění COVID-19 se zakazuje nošení vlastních hraček a hlavně plyšáků z domova, které mohou být původci přenesení virů do prostor MŠ.

Děkujeme, že budete respektovat tato pravidla a jejich dodržováním budete chránit nejen sebe, Vaše děti, ale také zaměstnance MŠ.                                     

Hana Janoštíková