Covid-19 v mateřské škole.

Vážení rodiče,

po sdělení informace z Krajské hygienické stanice ve Zlíně Vám sděluji, že máme potvrzený pozitivní test na Covid- 19 u jednoho dítěte ze třídy Hvězdiček. Z nařízení hygieny vstupuje tato třída do 10ti denní karantény, která se počítá od posledního kontaktu s nakaženým, ke kterému došlo ve čtvrtek 3.12.2020) , což znamená, že třída bude uzavřena do neděle 13.12.2020. Provoz by měl být zahájen opět v pondělí 14.12.2020 dle aktuální situace.

Prosím, přečtěte si zprávu pro rodiče dětí ze třídy Hvězdiček z KHS Zlín:

„Vážení rodiče,

je mou povinností Vás informovat, že byl v mateřské škole potvrzen případ onemocnění COVID-19. Vaše dítě bylo během pobytu ve školce v rizikovém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19, tj. přítomnost SARS-CoV-2. Vašemu dítěti bude nařízena karanténa, která se vztahuje pouze na osoby z rizikového kontaktu, ne na jeho rodinné příslušníky. Prosím očekávejte, že vás bude kontaktovat hygienická stanice. Již dnes (v neděli) je však nutné zajistit, aby Vaše dítě zůstalo doma. Karanténní opatření budou nařízeny v minimální délce trvání 10 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, přičemž karanténní opatření lze ukončit v případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19. Karanténu ukončuje ošetřující lékař Vašeho dítěte. Žádanka bude vypsána během monitorovaného hovoru s hygienickou stanicí.

Děkuji za spolupráci, s pozdravem

Michaela Kaláčová

Krajská hygienická stanice

Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně