Potvrzení o výši školného k uplatnění slevy na dani

Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění, umožňuje rodičům uplatnit slevu na dani ve výši poplatků za školné dítěte v MŠ zaplacených v kalendářním roce 2020.

Zákonní zástupci dětí, kteří budou slevu uplatňovat, vyplní přiložený formulář (v šatnách na stole a taktéž k vytištění na webu MŠ v sekci dokumenty), předají ho paní učitelce Janě Řezníčkové (třída Hvězdiček), k doplnění celkové částky.

Potvrzení se bude vydávat od pondělí 11. ledna 2021.

Potvrzení přiložíte k daňovému přiznání nebo jí odnesete do mzdové účtárny zaměstnavatele, jestliže zpracovává daňové přiznání za Vás. Za rok 2020 může poplatník požadovat slevu na „školkovném“ maximálně do výše 14 600,- Kč za každé vyživované dítě. Popisovanou slevu může uplatňovat vždy jen jeden z rodičů a musí s dítětem sdílet společnou domácnost.

                                                                                     Hana Janoštíková