Informace o dalším provozu mateřské školy.

Oznamujeme rodičům, že od pondělí 15.2.2021 zahajuje Mateřská škola Tlumačov neomezený provoz pro všechny děti.

Vzhledem k tomu, že nám ale stále chybí tři zaměstnanci, prosíme rodiče, kteří mají možnost vyzvedávat děti z MŠ nejpozději do 15.00 hod., aby tak ještě příští týden učinili. Důvodem je opět nutné odpolední spojování dětí ze tří tříd do jedné, a to právě od 15.00 hod., kdy s dětmi zůstává pouze jedna učitelka. Tím, že si děti mimořádně vyzvednete do této doby, zabráníme tomu, aby se ve třídě sešlo více dětí, než je povoleno (maximální počet na třídu je 28 dětí). Za ochotu a vstřícnost v této situace předem děkujeme.

Úplatu za měsíc únor přijímáme od rodičů, kteří platí školné přes účet ve stanovené měsíční výši 550,- Kč, tak jak mají nastavený platební příkaz a následně nejpozději do konce měsíce, jim bude vrácena poměrná část školného za dobu, kdy jejich dítě z důvodu omezeného provozu do MŠ nechodilo (jedná se o maminky na mateřské dovolené a ostatní, kteří měli možnost si děti po tuto dobu ponechat doma). Rodiče, kteří platí úplatu v hotovosti a taktéž měli děti v omezeném provozu školy doma, budou mít sníženou částku přímo napočítanou na příjmovém dokladu.