Informace o provozu MŠ od 8.-12.2.2021

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o zajištění provozu mateřské školy od příštího týdne, tj. od 8.-12.2.2021. Bohužel situace není dobrá, stále ve škole chybí polovina personálu, proto jsme od pondělí přijali na výpomoc novou paní učitelku, abychom mohli zajistit plynulý provoz alespoň ve dvou třídách, do kterých ale musíme ještě přijat také děti ze třídy Berušek. Abychom dodrželi platný počet dětí na třídu (maximálně 28 dětí) podle aktuální legislativy pro MŠ, musíme respektovat a vzít na vědomí dostupné možnosti, které jsou nutné k zajištění provozu zajistit:

  • Všechny děti maminek na mateřské dovolené budou muset zůstat i příští týden. Rodičům těchto dětí bude tento ústupek kompenzován v rámci platby školného, které bude poměrně sníženo podle počtu dnů, kdy budou děti v měsíci únoru doma.
  • Rodičům předškoláků ze třídy Sluníček, kteří nebudou příští týden přítomni, bude zaslán učební materiál podle plánů třídního vzdělávacího programu (dle týdenního tématu) k procvičení.
  • Prosíme všechny rodiče dětí, které budou příští týden přítomni v mateřské škole, pokud jim to umožňuje jejich pracovní doba, aby si je vyzvedávaly dříve, pokud můžou do 15.00 hod., protože potom jsou děti spojeny v jedné třídě, kde může být vzhledem k bezpečnosti (Vyhláška o předškolním vzdělávání) pouze 28 dětí.

Je nám velmi líto, že musíme takovým způsobem omezovat provoz mateřské školy, ale věřte, že vzhledem k aktuální situaci nám nic jiného nezbývá. Je dobré, že vůbec můžeme udržet provoz alespoň těchto dvou tříd pro děti zaměstnaných rodičů, než MŠ uzavřít úplně. Vzhledem k tomu, že všichni víme, jak je tato doba nejistá a těžká, zkusme tuto situaci společnými silami zvládnout.

Děkujeme