ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TLUMAČOV

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TLUMAČOV

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Místo a způsob pro přijímání žádosti: 
Mateřská škola Tlumačov, Masarykova 63
Zaslání poštou nebo osobně do schránky MŠ

Termín:          3.5.2021- 16.5.2021

Další podrobnosti k zápisu v článku…

Na základě metodického doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuálním vývojem pandemie, proběhne organizace zápisu dětí do mateřské školy Tlumačov pro školní rok 2021/2022 následujícím způsobem:

  • Zápisy k předškolnímu vzdělávání se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
  • Podání žádostí o přijetí dítěte je možné pouze poštou (rozhodující je datum podání na poště) nebo vložením žádosti do poštovní schránky MŠ u vstupu do budovy.
  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ si můžete vytisknout z webových stránek MŠ školy, z oddílu „Dokumenty“ nebo vyzvednout v listinné podobě osobně uvnitř v chodbě před vstupem do MŠ, kde budou připraveny k odběru od 1.4.2021 každý pracovní den od 8.00 hod – 16.00 hod.
    Ředitelka MŠ Vám ihned po doručení žádosti pošle informační email, kterým potvrdí přijetí Vaší žádosti, přidělí Vašemu dítěti registrační číslo a bude Vás informovat o dalším průběhu přijímacího řízení.
  • Při podávání „Žádosti o přijetí dítěte“ k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce současně ke kontrole údajů kopii rodného listu dítěte a potvrzení praktického dětského lékaře o splnění povinnosti pravidelného stanoveného očkování. Toto potvrzení je součástí „Žádosti o přijetí do MŠ“.
    Potvrzení o očkování nemusí předkládat děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka.