Informace k otevření mateřské školy od 12.4.2021

Vážení rodiče,

na základě sdělení hejtmana zlínského kraje Ing. Radima Holiše Vám sděluji, že v součinnosti s Hygienickou stanicí Zlínského kraje a Ministerstvem zdravotnictví bylo rozhodnuto, že se s účinností od pondělí 12.4.2021 na území Zlínského kraje otvírají školská zařízení.

Děti, které se budou účastnit vzdělávání v mateřské škole, budou rozděleny ve třídách maximálně po 15ti dětech.

Provoz mateřské školy od 12.4.2021 je určen :

Pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání

Pro děti jejichž zákonní zástupci jsou:

 1. Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 2. Pedagogičtí pracovníci zajišťující prezenční vzdělávání
 3. Pedagogičtí zaměstnanci pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 4. Zaměstnanci bezpečnostních sborů – policie
 5. Příslušníci ozbrojených sil –  vojsko
 6. Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 7. Zaměstnanci hygienických stanic
 8. Zaměstnanci sociálních služeb
 9. Zaměstnanci Úřadů práce ČR
 10. Zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 11. Zaměstnanci Finanční správy ČR

Od rodičů pracujících ve výše uvedených oblastech bude vyžadováno doložení potvrzení zaměstnavatele.

Pokud se rozhodnete, že děti za těchto podmínek do mateřské školy nedáte, je třeba je řádně omluvit. Na vyžádání můžeme těmto dětem zajistit náměty k distančnímu vzdělávání.

Prosím rodiče dětí, kterých se docházka do MŠ týká o zpětnou vazbu a potvrzení docházky jejich dítěte do školky ( využijeme při přihlášení dětí k odběru stravy, při organizaci testování a přebírání dětí od rodičů vzhledem k tomu, že vstup třetích osob do prostorů mateřské školy je doporučován pouze v důvodných případech).