Testování dětí v MŠ

Mateřská škola obdržela od MŠMT testy Singclean, určené pro testování dětí formou výtěru z nosu. Vzhledem ke způsobu provedení, bychom doporučovali, aby tento úkon provedli dětem rodiče samotní za přítomnosti pedagogů z MŠ. V tomto případě, prosím, počítejte s tím, že Vám testování zabere nějaký čas. Pokud budete chtít vyčkat na výsledek testu, který trvá 15 min., vyhraďte si odpovídající dobu na jeho provedení a vyčkání na výsledek. Pokud se rozhodnete, že na vyhodnocení testu čekat nebudete, můžete opustit testovací prostor. V případě pozitivního zjištění nákazy, budete okamžitě informování personálem MŠ. Zákonný zástupce bude v tomto případě povinen si dítě z MŠ v co nejkratším čase vyzvednout a po konzultaci s pediatrem absolvovat PCR test. V případě, že vaše dítě prodělalo COVID-19 a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů, doloží rodiče tuto skutečnost potvrzením od lékaře a nemusí být v MŠ testováno. Připomínáme, že vstup do vnitřních prostor MŠ je povolen u dospělých osob pouze s respirátorem, děti roušky mít nemusí. Testování bude probíhat ve vestibulu před vstupem do MŠ (pravidelně každý týden v pondělí a ve čtvrtek), kde může být přítomno maximálně 10 osob ( 4 dospělí + 4 děti + 2 pracovníci MŠ). Pokud děti přijdou do školy mimo tyto dny, bude jim test proveden dodatečně. Bez provedení antigenního testu dle pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR se děti nesmí prezenční výuky v MŠ účastnit. V testovací dny se, prosím, dostavte s dětmi do MŠ nejlépe do 7.30 hod.,

Pro Vaši informaci posílám odkaz na stránky, kde můžete shlédnout instruktážní video k průběhu testování ve škole:

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Hana Janoštíková