Informace k otevření mateřské školy od 10.5.2021

Vážení rodiče, milé děti,

tak konečně je to tady! V pondělí 10.5.2021 otvíráme naši mateřskou školu pro všechny děti bez výjimky. Provoz bude probíhat v běžném režimu bez roušek a testování.

Vstup do prostor mateřské školy je povolen dítěti a jednomu z rodičů, aby nedocházelo ke zbytečnému shromažďování osob na chodbách či v šatně. Stále platí pro všechny (kromě dětí) povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorách mateřské školy a dezinfikovat si ruce před vstupem do MŠ. Děti si ráno za dohledu rodičů budou v umývárně mýt ruce, tak jak jsme byli dřív zvyklí (ve třídě Berušek zajistí paní učitelka). Vstup rodičů do třídy není povolen, dětem budou ráno preventivně měřeny teploty, potom si je převezme třídní učitelka. Nadále je zakázáno nosit do MŠ hračky a plyšáky z domova.

Stále platí, že do mateřské školy mohou chodit pouze děti zdravé, bez příznaků respiračních onemocnění.

Všechny děti budou automaticky přihlášeny ve školní jídelně. Pokud rodiče ví, že některé z dětí ještě od pondělí do MŠ nenastoupí, prosím, odhlaste ho včas, nejlépe hned nebo nejpozději do 7.30 hod. v pondělí z odběru stravy. Na pozdější odhlašování nebude brán zřetel.

Prosíme, sledujte hlavně aktuální články na webu, který zůstává nadále hlavním informačním zdrojem, kdyby se situace změnila, budeme Vás obratem informovat!

(e-mail je používán vždy případě , kdy je potřeba, abyste si určitou informaci přečetli co nejdříve nebo v případě zasílání distanční výuky)

Těšíme se na Vás????!!