Sběr papíru

Mateřská škola v Tlumačově pořádá ve spolupráci se ZŠ Tlumačov sběr papíru

od 10. – 14.5.2021

Místo konání : hlavní vchod do budovy školy ( od fary)

Sběr můžete přivážet do kontejnerů denně od 6.00 hod. nejpozději do 18.00 hod., kdy se budou kontejnery zamykat nebude zajištěna služba žáků a pracovníků základní školy, proto budeme rádi, když budete dbát o pořádek.

Sbíráme : veškerý papírový odpad, který tentokrát bude vážit až odběratel.

Finanční výtěžek za sběr bude rozdělený poměrnou částkou mezi základní a mateřskou školu.