Informace pro rodiče nejen nových dětí před zahájením školního roku 2021/22

Informace pro rodiče nejen nových dětí před zahájením školního roku 2021/22:

 • Mateřská škola Tlumačov zahájí nový školní rok 2021/22 ve středu 1.9.2021.
 • Provoz MŠ je od 6.00 hod. do 16.00 hod.
 • Děti se ráno schází v MŠ od 6.00 – 8.00 hod., odchází obvykle od 14.30 – 16.00 hod.
 • Pokud půjde dítě domů po obědě (12.00 hod.), nahlásí rodiče tuto skutečnost třídní učitelce.
 • Děti jsou rozděleny do tříd podle věku, seznamy najdete v interiéru mateřské školy, hned za vstupními dveřmi na hlavní chodbě.
 • V prostorách MŠ jsou třídy Hvězdičky a Sluníčka, v přilehlé chodbě směr propojovací dveře na chodbu ZŠ, první třída vpravo za schodištěm se nachází třída Berušek pro nejmladší děti.
 • Děti ze třídy Hvězdiček a Sluníčka se po příchodu do MŠ přezouvají na botárně, kde má každé dítě přidělené dvě přihrádky na boty. Do přihrádky s gumovou podložkou se vkládá venkovní obuv, do druhé patří papuče.
 • Třída Berušek funguje ve svých prostorech od 7.00 hod. – 15.30 hod.
 • V 6.00 hod. se schází děti z této třídy u Hvězdiček, odkud si je vyzvedne třídní učitelka, odpoledne jsou děti od 15.30 hod. opět spojeny v této třídě.
 • Pro vstup do MŠ využívají rodiče dětí z Berušek (pokud přijdou v časovém rozmezí 00 – 7.00 ráno a odpoledne od 15.30 hod.) hlavní vchod do MŠ – vstup na elektronické karty, které si mohou vyzvednout od středy 25.8.2021 kdykoliv od 8.00 – 16.00 hod. v MŠ Tlumačov
 • Pro vstup rodičů dětí z Berušek, které budou chodit do MŠ ráno po 7.00 hod., použijte hlavní vchod do ZŠ, u kterého je umístěn zvonek s nápisem „MŠ – Berušky“

Stravné na září se platí :

Pondělí 30.8.2021

od 7.00 – 9.00 hod a 11.00 – 16.00 hod.

Úterý 31.8.2021 

od 7.00 – 9.00 hod. a 12.00 – 15.00 hod.

Prosíme rodiče dětí, které platí stravné přes účet, aby nahlásili docházku svých dětí od září 2021 vedoucí školní jídelny paní Mileně Huráňové.

Úplata za předškolní vzdělávání : 550,- Kč se platí každý měsíc od 10. – 15.dne a to v hotovosti paní učitelce Janě Řezníčkové ve třídě Hvězdiček nebo na účet MŠ (zjišťujeme první týden v září, jakým způsobem chtějí rodiče platit).

Rodiče nových dětí přinesou do MŠ při prvním příchodu svého dítěte vyplněný Matriční list školy, Informovaný souhlas a Dohodu o docházce. Tyto tiskopisy si odnesli z červnové třídní schůzky.

Těšíme se na Vás všechny ????