Návštěva dětí v hasičské zbrojnici.

Na pátek 24.9.2021 jsme dostali pozvání na návštěvu místní hasičské zbrojnice, na den otevřených dveří. místního hasičského sboru na den otevřených dveří, které jsme s radostí přijali. Po příchodu na místo se nás ujal pan Milan Žák, děti byly usazeny na připravené lavičky, aby si mohly v klidu vyslechnout jeho zajímavé vyprávění. Seznámily se s tím, co obnáší práce požárníků, se všemi hasičskými auty, jejich vybavením a dokonce se mohly usadit i za volant takového velkého auta a vyzkoušet si, jak se tím velkým volantem, z kterého byli všichni překvapeni, „řídí“.  Dále si prohlédly veškerou hasící techniku a obdivovaly modré majáčky na hasičském autě. Následovala prohlídka prvního patra hasičské zbrojnice, kde se nás ujal pan Šnajdr st. a kde si děti prohlédly sbírku vítězných pohárů místních družstev hasičů, soutěžících v požárních dovednostech, repliku požárního auta, prapory a helmy z dob dávno minulých a v neposlední řadě také kroniku a fotografie hasičů. Na závěr naší návštěvy jsme pro děti dostali různé reklamní předměty a také něco dobrého na zub.

Děkujeme za pozvání a za zajímavé povídání o práci požárníků, určitě jsme se dověděli spoustu nových věcí a zajímavostí z jejich nelehké práce.