Zvláštní pravidla pro režim návratu dětí ze zahraničí od 9.7.2021

Vzhledem k tomu, že se některé děti s rodiči vrací z pozdních dovolených, dávám na vědomí, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021. Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí.

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách
– Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o cestách dětí do zahraničí v posledních 14 dnech před nástupem do mateřské školy, které přesahují 12 hodin (příp. 24 hodin, jde-li o sousední země).
V případě vstupu zpět na území České republiky jsou osoby povinny podrobit se PCR nebo antigennímu testu, a to na některém z veřejných odběrových míst.

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:
Pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí:
V případě vstupu zpět na území ČR jsou povinny podrobit se nejdříve 5.den od návratu
RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS – CoV-2, a do doby výsledku musí zůstat v samoizolaci (pokud se vrací ze zemí s vysokým rizikem nákazy) .Teprve na základě negativního výsledku jim může být umožněna přítomnost v mateřské škole.
Pokud se vrací ze zemí s nízkým nebo středním rizikem nákazy, může jim být vstup umožněn ihned po návratu ze zahraničí i do doby výsledku testu za podmínky, že budou po tuto dobu používat respirátor (nikoliv pouze zdravotnickou roušku). Test musí být proveden do 5ti dnů od návratu.

Rodiče, informujte, prosím, učitelky v jednotlivých třídách, pokud se chystáte nebo se budete vracet se svými dětmi ze zahraniční dovolené.

Děkujeme!