PRODEJ VÁNOČNÍCH RŮŽÍ V MŠ

Ve spolupráci s organizací Šance při dětském hematoonkologickém oddělení v Olomouci pořádáme už několik let prodej vánočních růží v MŠ, které jsou pěstované právě pro tyto účely v zahradnictví v Olomouci. Růže objednávejte u svých třídních učitelek ve třídách MŠ nebo telefonicky na číslo : 577 929 041 nejpozději

do pátku 3.12.2021
Růže si můžete vyzvednout v MŠ od čtvrtka 9.12.2021
Cena Vánoční růže = 120,- Kč.

Výtěžek za tyto květy bude zaslán na účet Dětské kliniky v Olomouci – pro hematoonkologicky nemocné děti. (leukémie, vážná krevní onemocnění..) Vybraná finanční částka bude sloužit např. na nákup drahých krevních pump a hraček pro děti, které jsou nuceni na tomto oddělení strávit až rok svého života při léčbě vážných onkologických onemocnění.
Děkujeme!