INFORMACE K SOUČASNÉMU PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
sdělujeme Vám, že den ze dne může dojít k situaci, že mateřská škola bude muset přejít do režimu omezeného provozu, protože v současné době chybí polovina zaměstnanců školy. Vzhledem k tomu, že i docházka dětí je kvůli respiračním nemocem slabší, zvládáme zajistit provoz ve dvou třídách. Pokud ale nastane situace, že se po nemoci vrátí více dětí, než povoluje kapacita dvou tříd, budeme muset den ze dne omezit provoz MŠ, protože nejsme schopni právě z důvodu chybějícího personálu, zajistit fungování třídy třetí. V současné době víme, že tento stav bude trvat celý prosinec, než se chybějící zaměstnanci vrátí zpět do práce. Pokud by tato situace nastala, budeme nuceni požádat maminky na mateřské dovolené, aby si děti po tuto dobu nechaly doma a MŠ bude fungovat až do vánočních prázdnin pouze pro zaměstnané rodiče. Toto řešení bylo konzultováno také se zřizovatelem MŠ, který vzal na vědomí navrhované řešení krizové situace. Budeme věřit, že se nám podaří dokončit prosincový provoz bez těchto nutných změn, o kterých byste byli včas informování a v lednu snad už budeme moci zahájit normální plynulý provoz tak, jak jsme zvyklí ve všech třídách mateřské školy.

Děkujeme za pochopení nelehké situace!
Hana Janoštíková s kolektivem