Potvrzení o zaplacení školného za rok 2021.

Zákon č.586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění, umožňuje rodičům uplatnit slevu na dani ve výši poplatků za školné dítěte v MŠ zaplacených v kalendářním roce 2021.

Zákonní zástupci dětí, kteří budou slevu uplatňovat, vyplní přiložený formulář (v šatnách a na webu MŠ v sekci Dokumenty – Formulář k daňové slevě (2021)), předají ho paní učitelce Janě Řezníčkové (třída Hvězdiček), k doplnění celkové částky.

Potvrzení se bude vydávat od úterý 18. ledna 2022.

Potvrzení přiložíte k daňovému přiznání nebo jí odnesete do mzdové účtárny zaměstnavatele, jestliže zpracovává daňové přiznání za Vás.
Popisovanou slevu může uplatňovat vždy jen jeden z rodičů a musí s dítětem sdílet společnou domácnost.