Mateřská škola v době „omikronové“.

Příští měsíc vstoupíme do druhého roku života s onemocněním Covid-19. Za dobu jeho výskytu, jsme prožili několik omezení provozu, dvě úplná, ne zrovna krátká uzavření MŠ a několik karantén. Zkusili jsme i netradiční distanční výuku, kde jsme se učili novým,  netradičním formám práce a vzdělávání dětí on-line.

To vše dohromady se podepsalo a podepisuje na řádném fungování školy, na které jsme byli dřív zvyklí a také na dětech, které v těchto případech vypadávají z pravidelného denního režimu, ztrácí sociální kontakt se svými vrstevníky a učitelkami.  Covidová opatření bohužel zastavila také spoustu zaběhlých školních akcí, které jsme měli rádi a na které jsme se vždy hodně těšili. Omezeny byly také kontakty s rodiči, kteří se dříve v hojném počtu účastnili našich akcí v mateřské škole, ať už to byly společné tvořivé dílničky, třídní schůzky, besídky, rozloučení s předškoláky, aj.

Pevně věříme, že letošní rok bude lepší. Doufáme, že i situace kolem pandemie se konečně zklidní a dovolí nám vrátit se zase do normálního provozu, na jaký jsme byli dříve zvyklí. Od začátku loňského října se potýkáme také s akutním nedostatkem personálu, jehož část je střídavě a opakovaně ve stavu nemocných nebo v povinné karanténě. Z toho pramení časté spojování tříd, které je bohužel nutné k tomu, abychom se zbytkem personálu udrželi řádné fungování mateřské školy. Není to lehké pro nás, pro děti, ani pro Vás rodiče, když vedete každý den dítě do jiné třídy, ale pro zajištění provozu školy je tato alternativa naprosto nezbytná. I přes tyto překážky pravidelně s dětmi pracujeme, tvoříme a plníme náš třídní vzdělávací program, což můžete sledovat i na našich nástěnkách v šatnách, kde pro Vás chystáme prezentace dětských prací.

Vydržme ještě do jara a snad s prvními slunečními paprsky se vše vrátí do starých kolejí. Děkujeme všem, že jste nám vyšli vždy ochotně vstříc v době, kdy jsme potřebovali přerušit nebo omezit provoz.

Hana Janoštíková + kolektiv MŠ