Informační schůzka před zápisem do 1. ročníku ZŠ

Zveme všechny rodiče a zákonné zástupce předškoláků na informační schůzku před zápisem do 1. ročníku,
která se uskuteční v úterý 29. března 2022 od 16 hodin v prostorách mateřské školy.

Hana Janoštíková a Robert Podlas
ředitelé MŠ a ZŠ