Indiánská pohádka v mateřské škole

Znovu k nám zavítalo divadlo Rolnička z Hodonína s další krásnou pohádkou, která se jmenovala „Indiánská pohádka“. Děti spolu se známým Krtečkem prožívaly napínavý příběh ztraceného medvídka, který se ztratil mamince. Do příběhu zasáhly krtečkovy kamarádi a také zlá čarodějnice, která chtěla zmařit pokus o vysvobození malého medvídka.

Děti se seznámily s tím, jak se žije v indiánské vesnici, ohřály se u indiánského ohýnku a pomohly svými radami ke zdárnému vyřešení případu. Velký potlesk na závěr divadla svědčil o tom, že pohádka se dětem opravdu líbila.