Máme rádi pohádky

V rámci pohádkového bloku jsme si s dětmi ze třídy „Sluníček“ povídali klasické, známé české pohádky, ke kterým jsme jsem jim po celý týden nabídla podklady a nápady k různorodým činnostem, při kterých se rozvíjela jejich slovní zásoba, řečová aktivita, jemná i hrubá motorika a především se podněcovala jejich fantazie o pohádkovém světě.

Celé týdenní povídání jsme uzavřeli dramatizací pohádky „O veliké řepě“. Děti se vžily do rolí postav, které představovaly a vyzkoušely si, jaké to je, když se hraje divadlo. Vystřídaly se všichni, nebyl nikdo, kdo by nabízenou roli odmítl. Sem tam se vyskytlo přání některého z dětí: „Já chci být kočička“ a „Já chci být dědeček“, atd. V tomto směru však muselo být přidělování rolí ponecháno na učitelce, jinak bychom hraní pohádky neukončili ani do oběda. Děti tuto situaci pochopily a respektovaly ji. Herecké výkony byly skvělé, což můžete posoudit v malé ukázce, kterou přikládám.