ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TLUMAČOV

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TLUMAČOV
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O
PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

2.5.2022- 16.5.2022
(podrobnější informace k zápisu dále v článku…)

Místo a způsob pro přijímání žádosti:

 

Mateřská škola Tlumačov, Masarykova 63
(osobně nebo poštou)
2.5.2022- 16.5.2022
12.5. a 13.5.2022 (od 10.00 do 16.00 hod.)
klasickou formou s přítomnosti dětí a rodičů přímo v mateřské škole
2.5.-16.5.2022
bezkontaktně – podání „Žádostí o přijetí dítěte“
poštou (rozhodující je datum podání na poště) nebo
osobním vložením žádosti do poštovní schránky
MŠ u vstupu do budovy.

Při volbě zápisu dítěte do MŠ bezkontaktní formou ředitelka MŠ ihned po doručení žádosti pošle zákonným zástupcům dítěte e-mail o přijetí tiskopisu, přidělí dítěti registrační číslo a zašle informační leták o dalším průběhu přijímacího řízení.
Rodičům, kteří zvolí formu zápisu přímo v MŠ, bude registrační číslo s informacemi předáno osobně.

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ si můžete vytisknout z webových stránek MŠ školy, z oddílu „Dokumenty“ nebo vyzvednout v listinné podobě osobně uvnitř v chodbě před vstupem do MŠ od 4.4.2022 každý pracovní den od 8.00 hod – 16.00 hod.
  • Při podávání „Žádosti o přijetí dítěte“ k předškolnímu vzdělávání přiloží zákonný zástupce současně ke kontrole údajů kopii rodného listu dítěte a potvrzení praktického dětského lékaře o splnění povinnosti pravidelného stanoveného očkování. Toto potvrzení je součástí „Žádosti o přijetí do MŠ“.
    Potvrzení o očkování nemusí předkládat děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka.

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov