BESÍDKA „SLUNÍČEK“ Z DŮVODU VELKÉ NEMOCNOSTI PŘELOŽENA!

Vážení rodiče,
sdělujeme Vám, že vzhledem k velmi malému počtu dětí ve třídě Sluníček (virόzy, chřipky), jsme nuceni přeložit i tuto plánovanou besídku z úterý 13.12.2022 na leden. O nových termínech besídek (Hvězdičky, Sluníčka) budete informováni na začátku ledna. Snad se situace zlepší natolik, že budeme schopni besídky uspořádat bez omezení.
Ve třídě Berušek je situace složitější, paní učitelky nestačily vzhledem k nemocnosti dětí ani program nacvičit. V lednu, až se budou nejmenší děti vracet zpět do MŠ, se spíše učitelky zaměří na postupnou opětovnou adaptaci, protože současné virové onemocnění si vyžádalo jejich dlouhodobou absenci.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem dětem brzké uzdravení.