Pozvánka na zimní besídky

Srdečně vás zveme na
ZIMNÍ BESÍDKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE
(odložená vánoční besídka)
Třída „Hvězdičky“ – středa 18.1.2023 v 15:30 hod.
Třída „Sluníčka“ – čtvrtek 19.1.2023 v 16:00 hod.