Screening očí a sluchu

VÁŽENÍ RODIČE,
Jak bylo avizováno na třídních schůzkách, naše mateřská škola má možnost pro Vaše děti zajistit screening očí a sluchu. Každé vyšetření provádí jiná firma, proto je nutné, abyste svůj zájem o ně vyjádřili zápisem do dvou připravených tiskopisů (MŠ šatna), nejpozději do pátku 20.1.2023, aby mohla být naše objednávka závazně potvrzena.

Informace ke screeningu očí:
Screening očí v MŠ probíhá několik let opakovaně, vyšetření není hrazeno ZP, ale od některých zdravotních pojišťoven je možné získat proplacení poplatku z jejich programu prevence. Poplatek za vyšetření je 200,- Kč.

Výsledky screeningového vyšetření:

  • si rodiče budou moci stáhnout v elektronické podobě;
  • každý rodič obdrží ne E-mail, který uvede do speciálního formuláře postup pro stažení výsledků a také individuální přístupový kόd;
  • rodičům dětí, kterým byly naměřeny vyšší dioptrické hodnoty, bude doporučena konzultace s očním lékařem;
  • každý rodič společně s výsledky obdrží také doklad o uhrazení poplatku za vyšetření.

Na skřínkách vašich dětí v šatnách najdete informační leták k vyšetření zraku.

Informace ke screeningu uší:
Vzhledem k tomu, že toto vyšetření budeme realizovat dle vašeho zájmu poprvé, informace Vám budou podány po potvrzení závazné objednávky úkonu.