INFORMACE PRO RODIČE – dvoudenní inspekce MŠ

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že naše mateřská škola úspěšně prošla celkovou dvoudenní inspekcí, která proběhla v MŠ Tlumačov ve dnech 23.-24.1.2023. Závěrečné hodnocení České školní inspekce bylo ve všech směrech velmi pozitivní, nebyly shledány žádné nedostatky.
Kontrolou prošla veškerá rozsáhlá administrativa školy včetně dokumentace ekonomické i finanční, dokumentace ke školnímu stravování, k bezpečnosti a ochraně zdraví, požární ochraně aj. Česká školní inspekce se dále zaměřila na podmínky a průběh vzdělávání dětí ve všech třídách mateřské školy, kde se v průběhu hospitací zaměřila na výchovně vzdělávací práci s dětmi.

Celkovou Inspekční zprávu Vám předkládáme k nahlédnutí (na samostatné boční liště napravo dole pod názvem kvalitní mateřská škola).