INFORMACE PRO RODIČE – screening sluchu dětí

Oznamujeme rodičům, že screening sluchu dětí, jejichž zákonní zástupci projevili o tuto službu zájem se uskuteční v MŠ Tlumačov ve:
ČTVRTEK 9.2.2023 V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH

Vzhledem k tomu, že na tento úkon je přihlášen větší počet dětí, bude tento den screening sluchu proveden u poloviny dětí, pro druhou polovinu bude termín upřesněn při návštěvě osoby, provádějící vyšetření.

K VYŠETŘENÍ SLUCHU JE PROSÍM POTŘEBA VYPLNIT SPECIÁLNÍ TISKOPIS:
(najdete ho na stole pod oknem v přezouvárně, v Beruškách v šatně dětí). Prosím, vyplňte ho co nejdříve a odevzdejte svým třídním učitelkám. Bez vašeho souhlasu nebude moci být screening sluchu proveden!)
Děkujeme!