NABÍDKA JARNÍHO FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

Nabízíme rodičům jarní fotografování dětí. Pokud o něj máte zájem, vyplňte, prosím, připravené tiskopisy na stole pod oknem v přezouvárně (Hvězdičky, Sluníčka), v Beruškách pod nástěnkou v šatně.

Sada fotografií obsahuje:
portrét 3 ks velké, 4 ks malé foto, postavu 3 ks velké, 3ks malé foto.
CENA ZA CELOU SADU: 400,- Kč

Prosím, zapište se do konce února, protože volné termíny pro focení se rychle plní. Pokud si přejete fotografování se sourozencem, opět nezapomeňte vepsat do připravených seznamů. Uvolnění z vyučování sourozenců si potom vyřiďte sami s jejich třídními učiteli v ZŠ Tlumačov.