SCREENING UŠÍ

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že ve čtvrtek 9.2.2023 proběhl v Mateřské škole Tlumačov screening uší přihlášených dětí, který prováděla za pomoci speciálního přístroje pracovnice Speciálního pedagogického centra ve Zlíně. Vzhledem k tomu, že k tomuto úkonu bylo přihlášeno 36 dětí, proběhl screening z časových důvodů pouze u poloviny zúčastněných, u druhé poloviny dětí bude vyšetření sluchu provedeno ve druhé etapě a to 4.5.2023 v MŠ Tlumačov. Rodičům dětí, které screening absolvovaly ve čtvrtek 9.2.2023 byly předány tiskopisy s výsledky vyšetření.