Paleček a jeho kamarádi

Ve třídě Sluníček si děti v rámci tematického pohádkového bloku zahrály veršované divadlo „O Palečkovi a jeho kamarádech“. Děti se s chutí zhostily nabízených rolí, ve kterých si procvičily řeč a odvahu hovořit před větším kolektivem.

Ke krásné veršovaná pohádce od Františka Hrubína, si paní učitelka vytvořila prstové loutky🖐🏻. Děti mohly vystřihovat loutky pouze po přerušované čáře ✂️. Paní učitelka nejprve děti seznámila s pohádkou a postupně ověřovala otázkami, jak děti textu porozuměly. Prstový maňásci posloužily nejen ke hře, ale také k procvičení početních představ, určovaly, kdo byl první, druhý,…pátý. Vzhledem k tomu, že máme v hracím centru nasbírané šišky, mohly děti porovnávat např. šišku ze smrku a borovice. Děti si je prohlédly a hledaly rozdíly, čím se šišky liší. Dále využily tématu této pohádky k výtvarné činnosti, kdy si obkreslily dlaň a dokreslily jednotlivé prsty Palečka a jeho kamarády.

Další den procvičovaly jemnou motoriku ruky při trhání hnědého papíru na kousky a vylepování předkreslené šišky a také při procvičování grafomotoriky, kdy při říkadle s pohybem na uvolnění paží, předloktí, zápěstí a prstů znázorňovaly tahem tužky na větší formát papíru pád šišky ze stromu. Námětů na pracovní a výtvarnou činnost tohoto tématu bylo opravdu hodně, jak si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.