Vynášení Moreny

Vynášení Moreny je zvyk, který zakončuje zimu, oslavuje nastolení vlády jara a traduje se především na Moravě. V rámci oživení pradávných tradic jsme proto letos oživili tento starý pohanský zvyk a společně s dětmi jsme ve školce vyrobili slaměnou figurínu – Morenu, kterou jsme oblékli do ženských šatů a vypravili se s ní v pátek 31.3. za Tlumačov k říčce Mojeně. Počasí nám přálo, i když včera hodně pršelo, cesta byla dobrá a sluníčko nás na naší cestě celou dobu věrně provázelo. Děti říkaly básničky o vynášení Moreny a hodně se těšily, co bude dál následovat. Když jsme přišli na místo, nejprve jsme Morenu odstrojili a s přáním brzkého skončení zimy a příchodu jara jsme ji hodili do vody. Potom jsme si společně zatancovali a zazpívali kolem vzrostlého stromu. Paní učitelky natrhaly narašené větvičky, které jsme společně ozdobili barevnými stuhami a nesli jsme je zpět přes Tlumačov do mateřské školy. Cestou děti zpívaly a těšily se, že to jaro už opravdu brzo přijde.