BESÍDKY KE SVÁTKU MAMINEK

Druhou květnovou neděli slaví naše maminky svátek. I my společně s děti jsme pro ně připravili v každé třídě besídku k této příležitosti. Nejmenší děti ze třídy Berušek maminkám předvedly pásmo milých básniček, říkanek, písniček a tanečků na jarní téma. Některé se sice trošku styděly, bylo to jejich druhé vystoupení před tak velkým publikem, ale přesto ho zvládly na jedničku.

Starší děti ze třídy Hvězdiček si připravily pásmo básniček a písniček přímo maminkám k svátku a ve druhé části předvedly pěkné dramatické vystoupení na téma „Květiny na jarní louce“. Směs písní a mluveného slova, kde se hereckých rolí ujaly i samotné paní učitelky, mělo u rodičů velký úspěch. Každé dítě mělo vyrobenou krásnou květinovou čelenku, aby bylo poznat, kterou květinku právě představují. Do květinového reje se zapojily také broučkové z lesní louky, kteří přítomným posvítili malými dřevěnými lucerničkami.
Nejstarší děti ze třídy Sluníček měly svoji besídku složenou ze tří částí. Vzhledem k tomu, že nás za pár dní čekal výlet do šmoulí vesničky, jsme s dětmi nacvičili pohybovou etudu na téma „Šmoulové“, kde si děti v kostýmech modrých pohádkových tvorečků zacvičily, zatancovaly, dokonce i známý španělský tanec Macarena (můžete vidět ve videu, záznamu z ranní generální zkoušky před besídkou). K tanci a pohybu jim hrála hudební šmoulí super disko šou z CD, na kterém byly speciálně sestříhané šmoulí písničky. Potom následovalo pásmo šmoulích básniček a tanečků.

Závěrečná část byla věnována už samotným maminkám. Zazněly v ní básničky a písnička pro maminky, při kterých se do jejich očí vloudila nejedna slzička. Na samotný konec besídky jsme měli vzácnou návštěvu, v kostýmu velkého Šmouly siláka k nám zavítala až z dalekého šmoulího kraje. Přinesla pro děti karafiáty, kterými byly maminky, nejen u nás ve Sluníčkách obdarovány. Ve všech třídách čekal naše maminky krásný dáreček od dětí, vlastnoručně navlečené dřevěné korále.

Všechny besídky se vydařily na jedničku, doufáme, že se našim návštěvníkům líbily. Alespoň jejich potlesk na závěr tomu nasvědčoval.