Cesta za pokladem kolem světa

V úterý 13.6.2023 jsme pro děti připravili cestu za pokladem kolem světa. Společně hned po svačině jsme se vypravili do parku u sokolovny, kde se celé dobrodružství odehrávalo. Děti postupně navštívily 8 stanovišť a u každého z nich musely plnit zadané úkoly. Od počátku se řídily pokyny Honzíka a Vendulky, kteří nám posloužili jako motivační prvek celé akce. Na každém stanovišti zanechaly pro naše děti vzkaz, který jim přečetly paní učitelky. Děti se při své cestě za pokladem dostaly do Grόnska, kde se setkaly s eskymáckým chlapcem Yutu a měly za úkol postavit z bílých cihliček iglú. Dále doputovaly k indiánské dívce Winoně, které pomáhaly sestavit z jednotlivých dílů čelenky s barevnými pery. U arabského chlapce Omara měly děti za úkol seřadit připravené nádoby od nejužší po nejširší a potom od nejnižší po nejvyšší. Při návštěvě Japonska se setkaly s dívkou Naomi, které pomohly skládat vějíře z papíru. Havajská dívka Mahina chtěla děti naučit základní kroky tance Hula a s pomocí paní učitelek se to náramně povedlo. V Indii se děti setkaly s dívkou Amairou, která je naučila kreslit různé obrazce prstem nebo kolíky do písku. V Mexiku navštívily chlapce Diega, kterému pomáhaly složit rozbité nádoby s názvem piňaty, do kterých ukládají různé sladkosti. Černošský chlapec Uba zase dětem nabídl různé hudební nástroje, na které si s chutí zahrály a zatancovaly.

U každého stanoviště bylo pro děti připraveno zajímavé povídání o zemi, kterou právě navštívily. Za každý splněný úkol děti dostaly do svých kartiček razítko. Objeli jsme skoro celý svět, ale poklad nikde. Děti hádaly, kde by se tak mohl skrývat. Podle indicií na kartičce poznaly, že poslední políčko bez razítka je u vlajky české republiky. Takže poklad bude doma…., ale kde asi může být? Některé děti správně usoudily, že by bylo rozumné, poohlédnout se po naší školní zahradě. Když jsme dorazili do školky, děti se rozběhly po celé zahradě, prolezly každý kout a po chvíli pátrání poklad objevila Natálka. Byl ukrytý v truhle a schovaný v jednom z herních prvků, kde bychom ho stěží hledali. Poklad (drobné sladkosti) byl spravedlivě rozdělen mezi všechny děti. To bylo radosti…