Informace o výši úplaty přes prázdninové měsíce

V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy, které je v kalendářním měsíci delší než 5 vyučovacích dnů, se úplata stanovená plátci za uvedený měsíc krátí v poměru odpovídajícími počtu vyučovacích dnů v příslušném kalendářním měsíci. (Vyhláška o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb., ve znění platných předpisů).Zákonným zástupcům dítěte, které nebude docházet v prázdninové měsíce do mateřské školy, bude na základě žádosti snížena částka úplaty stanovená na měsíc červenec a srpen o 50% . (Směrnice o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání).
Ředitelka školy tak využívá své možnosti dle § 123 odst. 4, školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti zákonného zástupce dítěte snížit částku za úplatu pro děti, které nebudou chodit do MŠ ani jeden den v daném měsíci. Povinnost hradit úplatu má zákonný zástupce v plně určené výši i v případě, že dítě do MŠ nebude v tuto dobu docházet vůbec. Je to stejné jako kterýkoliv jiný měsíc ve školním roce.

ŽÁDOSTI VYPLŇUJTE POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE DĚTI NEBUDOU CHODIT V ČERVENCI NEBO V SRPNU
NEBO OBA DVA MĚSÍCE DO MŠ !!!

Žádosti o snížení úplaty na prázdninové měsíce najdete na webu MŠ v sekci „Dokumenty“ nebo v tištěné podobě v šatnách dětí.
Vyplněné žádosti odevzdejte, prosím, ve svých třídách do konce měsíce června 2023.

Výše úplaty stanovená na prázdninové měsíce:
Za měsíc červenec:
244,- Kč (pro děti chodící do MŠ)
122,- Kč (pro děti nechodící do MŠ)

Za měsíc srpen:
348,- Kč (pro děti chodící do MŠ)
174,- Kč (pro děti nechodící do MŠ)

Upozornění pro rodiče:
Nezapomeňte si, prosím, zrušit trvalý příkaz k úhradě úplaty na prázdninové měsíce!!
Úplatu za měsíc červenec uhraďte, prosím, do 14.7.2023 v hotovosti v MŠ nebo jednorázovým příkazem v bance.
Úhradu za měsíc srpen uhraďte, prosím po otevření MŠ do 15.8.2023 v hotovosti v MŠ nebo jednorázovým příkazem v bance do stejného data.