Návštěva místního hřebčince

Společně s dětmi jsme se minulý týden podívali za koníky do místního hřebčince. Řádně vybaveni batůžky s dobrým pitím, venku bylo krásné slunečné počasí, jsme se vypravili na delší procházku na konec Tlumačova. Po milém uvítání Ing. Mamicy, který nám v krátkosti představil místní hřebčinec, jsme si společně prohlédli stáje s koníky a shlédli jsme výcvik koní jízdní policie.

Děti se divily, jak koníci pěkně poslouchají a reagují na povely svých jezdců. S napětím sledovaly průjezd koní mezi dýmovnicemi, shlédly také ukázku jízdy s prapory a užily si prohlídky jednotlivých koní se zajímavým povídáním. Děkujeme za možnost navštívit místní hřebčinec, strávili jsme tady příjemné dopoledne a dověděli se spoustu nových věcí o těchto ušlechtilých zvířatech.