Den Země v MŠ

Víte, co se slaví 22. 4.? Přece Den Země! Snad nikdy není lepší příležitost si připomenout, jak důležité je dobře se o naši planetu starat. Naše planeta Země slaví svátek a je potřeba si připomenout, jak důležitá je péče o okolní životní prostředí. Tedy jak důležité je dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí a chránit přírodu v okolí. Na základě stejnojmenného tématu který je v nadpisu tohoto článku a současně i v třídním vzdělávacím programu mateřské školy, jsme si i my s dětmi povídali o tomto svátku a o tom, jak je důležité chránit naši planetu a žít v souladu s přírodou. V naší mateřské škole si tento svátek připomněly také nejmladší děti ze třídy Berušek, které celý týden prožily různými aktivitami a zábavou. Dozvěděly se nejen spoustu zajímavostí o Zemi, ale také si vyzkoušely, jak se o ni starat. Každý den si povídali o tom, co na naší planetě nalezneme, co na ní žije a roste, co to je ekologie a jak třídíme odpad. Nejen povídáním, ale i hrou a také formou hudebního příběhu si děti osvojovaly ekologické návyky. Předkládáme Vám ukázku, video této netradiční hudební aktivity, kterou pro děti připravila paní učitelka Katuška a kterou si děti ze třídy Berušek s nadšením vyzkoušely.