Přijelo k nám divadlo

Po dlouhé době za dětmi z naší mateřské školy přijelo divadélko paní Inky Horákové z Janáčkovy akademie muzických umění v Brně, která dětem zahrála soubor pohádek s různou tématikou. Místo původně plánovaného představení Kouzelný kolotoč děti shlédly divadlo s názvem „Skřítek Pořádníček“, ve kterém viděly čtyři různé pohádky s ekologickým zaměřením. Ve stejnojmenné pohádce Skřítek Pořádníček/ třídění odpadu/, O Zajíčkovi a lišce/ chytřejší vyhrává/, Jak se Jonáš otužoval/ péče o zdraví/, Mráček Pršáček /počasí/. Do představení byly zařazeny logopedické chvilky s důrazem na správnou výslovnost dětí, znaková řeč, grafomotorika a zpěv. Program byl ještě doplněn říkadly a písněmi s pohybem, které děti plně vtáhly do děje. Představení se dětem velmi líbilo.