Do mateřské školy přijelo divadlo

V pátek 3.května přijelo do naší mateřské školy Divadlo dětského diváka z Přerova, na které jsme se všichni moc těšili. Viděli jsme už několik krásných pohádek a věděli jsme, že toto divadlo je zárukou kvalitní divadelní zábavy. Tentokrát přijela paní Borošová s programem
„Z pohádky do pohádky s Budulínkem“. Pohádka byla připravena tak, aby se děti aktivním přístupem zapojovaly do děje a pomohly hlavnímu hrdinovi zvládnout všechny nástrahy pohádkového světa. Celý děj divadla byl sestaven z několika pohádek :“O Koblížkovi“, „O Budulínkovi a „O lišce a vráně“. Působivý herecký projev hlavní protagonistky divadla paní Borošové zaujal děti i paní učitelky, všichni pozorně sledovali, jak celá pohádka dopadne. Děti se předháněly v tom, kdo chce v pohádce účinkovat, všichni chtěli Budulínkovi pomáhat. Nedostalo se sice na všechny, ale přesto děti dlouze tleskaly předvedenému výkonu a krásným loutkám, které divadlo provázely. Už se těšíme na příště😊