Přijelo k nám divadlo

V pondělí 3.5.2024 přijelo do naší školky oblíbené divadlo „LEONKA“ s pohádkou „U modré tůňky“. Hrané divadlo doplněné maňásky z prostředí modré tůňky děti zaujalo od samého začátku. Děti sledovaly příběh žabky, která měla hostinu a tu jí chtěl překazit skřítek rozházenými odpadky. S pomocí vodnice a jejich kouzel byl zlý skřítek očarován a napraven. Děti se zapojovaly do děje, statečně pomáhaly hlavní hrdince žabce, aby všechno dobře dopadlo. Divadlo bylo poutavé od začátku až do konce, bylo proloženo hrou na kytaru, pěknými rytmickými písničkami a barevnými, tematickými kostýmy herců. Děti si osvojily důležitost ochrany životního prostředí a třídění odpadu. Na závěr odměnilo pohádku hlasitým potleskem.